• +90 364 221 66 66 - 444 35 07

Sağlıkta Hastane Kalite Standartları

Akılcı Laboratuvar Kullanımı

Akılcı Laboratuvar Kullanımı

Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca kamu/üniversite/özel tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ile genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir

İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

Akılcı Test İstem Prosedürü,
Konsültasyon İstem Prosedürü,
Onay Destek Sistemi Kullanım Prosedürü,
Refleks ve Reflektif Test Uygulamaları,
Karar Sınırı, Kritik Değer ve Ölçüm Birimlerinin Harmonizasyonu,
Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu Standardizasyonu,
Bu Test Nerede Yapılıyor Sistemi” çalışmaları hazırlanarak yayımlanmıştır.
Sağlık Müdürlüğü Akılcı Laboratuvar Kullanımı Sunumu


Çalışma basamaklarına sistematik uyum sağlanabilmesi açısından da sağlık hizmet sunucularına 31.08.2018 tarihine kadar uyum süresi verilmiştir.

ELİTPARK İLETİŞİM BÖLÜMÜ

İletişim Kurun